price ticket | thẻ bài giá

giá 0,00/con

price ticket (thẻ bài giá)

Qui cách:

giấy brishtol 300 gsm – 350 gsm

màu in kích thước tùy chỉnh theo đơn hàng.

liên hệ: 0937673816

in nhãn mác quần áo.

Là công ty có thể sản xuất các mặt hàng tái chế có chứng nhận GRS (Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu – Global Recycle Standard) cho mặt hàng xuất khẩu.


IN NHÃN MÁC
IN HÓA ĐƠN - PHIẾU THU CHI
PHIẾU GIỮ XE - ODER
PHIẾU XUẤT KHO
PHIẾU GIAO HÀNG
IN LỤA GIA CÔNG
BÁN NHÀ ĐẤT
IN BAO THƯ