in hangtag | thẻ bài

 

Qui cách:

giấy coucher định lượng 300gsm,500gsm hoặc định lượng 600 gsm. in 2 mặt

cắt, bế ,đục lỗ.

liên hệ: 093 767 3816

In hangtag, price tag,sticker dán ngành may mặc.