phong thủy giữa nhà ở công ty với mệnh

Sách cổ phong thủy “Bát trạch minh kinh” chủ trương nguyên tắc trạch-mệnh phải tương phối. Mỗi người có mệnh quái khác nhau do được sinh ra vào mỗi năm khác nhau, hướng khác nhau mà có trạch quái khác nhau, mệnh quái và trạch quái tương hợp thì cát, ngược lại, không tương hợp thì bất cát. Bát quái phân phương vị thành 8 phương vị là chấn, tốn, khảm, Ly, càn, đoài, cấn, khôn. Trong đó, 4 phương vị chấn, tốn, khảm, Ly được liệt vào động từ quái; 4 phương vị càn, đoài, cấn, khôn còn lại thì liệt vào tây tứ quái. Phương vị thì lấy chấn đại biểu phương Đông, tốn đại biểu phương Đông Nam, khảm đại biểu phương Bắc, Ly đại biểu phương Nam. Càn đại biểu phương Tây Bắc, Đoàn đại biểu phương Tây, Cấn đại biểu Đông Bắc, Khôn đại biểu Tây Nam..

Trạch quái thì nhà ở tọa chính Đông hướng chính Tây (các kiến trúc tòa lầu, công ty cũng tương tự) được gọi là Chấn trạch, nhà tọa Đông Nam hướng Tây Bắc được gọi là Tốn trạch, nhà tọa chính Bắc hướng chính Nam được gọi là Khảm trạch, nhà tọa chính Nam hướng chính Bắc được gọi là Ly trạch; nhà tọa Tây Bắc hướng Đông Nam được gọi là Càn trạch, nhà tọa chính Tây hướng chính Đông được gọi là Đoài trạch, nhà tọa Đông Bắc hướng Tây Nam được gọi là Cấn trạch, nhà tọa Tây Nam hướng Đông Bắc là Khôn trạch. .

Trong những trạch quái trên đây, Chấn trạch, Tốn trạch, Khảm trạch, Ly trạch thuộc đông tứ trạch; còn Càn trạch, Đoài trạch, Cấn trạch và Khôn trạch thuộc tây tứ trạch.

Nếu là người thuộc đông tứ mệnh cư trú (hoặc mở công ty) ở đông tứ trạch, hoặc người thuộc tây tứ mệnh cư trú (hoặc mở công ty) tại tây tứ trạch, thì là sự phối hợp tốt, cũng có nghĩa là trạch mệnh tương phối. Ngược lại, người thuộc đông tứ mệnh cư trú (hoặc mở công ty) ở tây tứ trạch, hoặc người thuộc tây tứ mệnh cư trú (hoặc mở công ty) tại đồng tứ trạch, chủ bất cát, còn gọi là trạch mệnh bất phối.

 Để phán đoán một người thuộc mệnh gì, bạn hãy tham khảo phần “tứ cát tinh, tứ hung tinh và phương vị trong phong thủy” trong sách này. 

 Nếu là công ty tư nhân do chính bạn làm chủ, thì đương nhiên là bạn chỉ cần tra mệnh quái năm sinh của mình là được.

Nếu là công ty chung vốn thành lập, thì người phụ trách công ty làm chủ (chủ tịch hội đồng quản trị). Nhưng nếu người phụ trách tối cao của công ty chỉ là trên danh nghĩa, thực tế không tham gia vào hoạt động kinh doanh, thì lấy người phụ trách cao nhất trong nhóm điều hành việc kinh doanh làm chủ (như tổng giám đốc). Khi đối chiếu mệnh quái và trạch quái có phù hợp hay không, bạn cần chú ý những điểm sau:

1 Phương hướng của kiến trúc được gọi là hướng, phương hướng ngược lại với nó được gọi là tọa. Phong thủy học lấy tọa làm cơ sở, ví dụ Đoài trạch tọa Tây hướng Đông cửa chín là chỉ cửa chính mở tại phía Đông.

2 Khi xác định phương hướng, la bàn phải được đặt tại trung tâm căn nhà, khi kim địa bàn đứng yên, phương hướng đầu mũi tên của kim chỉ vào là hướng chính Bắc, từ đó có thể biết được các phương hướng khác. Người mới học có thể vẽ sơ đồ bố trí nội thất trước, sau khi vẽ chính xác theo tỉ lệ các vị trí nhà cửa, nhà bếp, phòng khách, đối chiếu với hướng chỉ của kim địa bàn, sẽ có thể biết được của nằm ở hướng nào của căn nhà. Dựa vào phương pháp này cũng có thể tra được vị trí bếp, vị trí ngồi của người phụ trách…

3 Sau khi đã đánh dấu xong vị trí trên sơ đồ và trên vị trí, thì có thể đối chiếu với bảng mệnh quái, xem xem có phù hợp với mệnh quái của người phụ trách hay không.

4 Cửa chính, nơi làm việc, nhà vệ sinh, nhà bếp của công ty, công xưởng và vị trí lắp đặt thiết bị là trọng điểm cần suy xét. Trong văn phòng, cửa chính, nhà vệ sinh, nhà bếp, vị trí của người phụ trách, phòng tiếp khách hoặc phòng làm việc cũng là trọng điểm cần suy xét.

5 Đối với công ty, công xưởng, cửa chính và nơi làm việc cần phải đặt tại cát phương của căn nhà. Nhà bếp, nhà vệ sinh và thùng rác thì phải đặt tại hung phương. Đối với phòng làm việc hoặc nơi làm việc, cửa chính, vị trí của người quản lý, phòng tiếp khách và vị trí chủ quản quan trọng phải đặt tại cát phương, còn nhà bếp, nhà vệ sinh phải đặt tại hung phương.

6 Cửa chính mở tại phương Bắc, vị trí người quản lý tại phương Nam, phòng tiếp khách tại phương Đông, nhà bếp tại Tây Bắc, nhà vệ sinh tại Tây, là cách bố trí cát lợi đối với người thuộc đồng tứ mệnh mệnh quái là Chấn, Tốn, Khảm, Ly. Ngược lại, mệnh của người phụ trách thuộc tây tứ mệnh như Càn, Đoài, Cân, Khôn thì đây là cách bố trí không cát.

7 Nếu là tòa nhà văn phòng có nhiều công ty cùng mở văn phòng, thì tọa hướng của bản thân tòa nhà hoặc vị trí của chính của tòa nhà nằm ở cát phương của cả tòa nhà (dùng mệnh quái của mình để xem là được). Thứ đến là xem các vị trí như cửa chính, vị trí người quản lý, nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng tiếp khách của văn phòng mình xem có phù hợp không.

phong thủy văn phòng

phong thủy
phong thuy phong lam viec

tu vi phong thuy

phong thuy toilet
phong thuy toilet

5 thoughts on “phong thủy giữa nhà ở công ty với mệnh # 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *