phong thủy cho người tuổi tỵ dậu sửu

Người tuổi tỵ dậu sửu cung đào hoa nằm tại hướng nam hành hỏa. kích hoạt vận tình duyên tại hướng này bằng cây có màu sắc thuốc các màu sau:

  1. tuổi sửu địa chi thuộc hành thủy tương thích cây hoa màu vàng, trắng.

  2. tuổi dậu địa chi thuộc hành mộc thích ứng với cây hoa màu xanh.

  3. tuổi tỵ địa chi  thổ  phù hợp màu đỏ.

phong thủy cho người tuổi tỵ dậu sửu #11 1

Đặt vị trí hướng nam trong phòng hoặc ngoài sân đón, kích năng lương vào nhớ chăm sóc cây xanh tươi tốt, không nên để lá úa héo

phong thủy cho người tuổi tỵ dậu sửu #11 2
cây hồng môphong thủy cho người tuổi tỵ dậu sửu #11 3

 Ngoài cách dựa trên địa chi tuổi ta có thể dựa trên bản mệnh:

  1. tỵ sửu dậu mệnh kim hay thủy cây hoa trắng nếu tuổi dậu thì tôt hơn

  2. tỵ sửu dậu mệnh thổ cây có bông màu đỏ  tốt nhất

  3. tỵ sửu dậu mệnh hỏa cây màu xanh, vàng hoặc đỏ  tốt nhất

  4. tỵ sửu dậu mệnh mộc cây màu xanh

phong thủy cho người tuổi dần ngọ tuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *