hôm nay mình sẽ phỏng vấn Cô này là một người Mexico đang làm việc tại nhà hàng Và cô ta sẽ nói về tiền bạc cuộc sống và công việc ở trong một nhà hàng Mễ theo phong cách của Mỹ.

Today I will interview. She is a Mexican working at a restaurant. And she’ll talk about money, life and work in an American-style Mexican restaurant.

Сегодня я буду брать интервью. Она мексиканка, работает в ресторане. И она расскажет о деньгах, жизни и работе в мексиканском ресторане в американском стиле.

Hoy voy a entrevistar. Ella es mexicana y trabaja en un restaurante. Y hablará sobre dinero, vida y trabajo en un restaurante mexicano de estilo americano.

Vandaag zal ik interviewen. Ze is een Mexicaan die in een restaurant werkt. En ze zal praten over geld, leven en werk in een Mexicaans restaurant in Amerikaanse stijl.

今天我要采访。 她是一名在餐厅工作的墨西哥人。 她会在美式墨西哥餐厅谈论金钱,生活和工作。

오늘 나는 인터뷰를 할 것이다. 그녀는 식당에서 일하는 멕시코 인입니다. 그리고 그녀는 미국식 멕시코 식당에서 돈, 삶과 일에 대해 이야기 할 것입니다.

I dag skal jeg intervjue. Hun er meksikansk som jobber på restaurant. Og hun skal snakke om penger, liv og arbeid i en amerikansk stil, meksikansk restaurant.

tennessee state
life in the us
lam nail
lam nail
Mã SP: 9876
giá 0,00/con
Mã SP: dat cu chi
giá 0,001 bộ
Mã SP:
giá/cái
Mã SP:
giá 0,001 bộ
Mã SP: hoa phat 25
giá/cái
Mã SP: hoa phat 26
giá 3.900,001 bộ
Mã SP: 9100
giá 3.900,001 bộ
Mã SP: 9101
giá 3.900,001 bộ
Mã SP: 9102
giá 4.000,00/cái
Mã SP: hoa phat 30
giá/cái
Mã SP: hoa phat 32
giá/cái
Mã SP: hoa phat 33
giá 3.900,00/cái
Mã SP: 9103
giá 7.900,00/cái
Mã SP: 9104
giá 6.000,00/cái
Mã SP: 9105
giá 4.000,00/cái
Mã SP: 9106
giá/cái
Mã SP:
giá/cái
Mã SP: 9107
giá/cái
Mã SP: hp6103
giá 0,00/cái
Mã SP: hp6104
giá/cái
Mã SP: 6971
giá 5.000,00/cái
Mã SP: 608087
giá 0,00/cái
Mã SP: 6896
giá 0,00/con
Mã SP: 9130
giá 0,00/con
Mã SP: 9999
giá 0,00/con
New
Mã SP: 192239
giá 5.000,00/cuốn
Mã SP: hp6105
giá/cái
Mã SP: 6176
giá 16.000,00/cuốn
Mã SP: 952732
giá 16.000,00/cuốn
Mã SP: 6677
giá 0,00/cái
Mã SP: 9000
giá 0,00/con
Mã SP: 761290
giá 0,00/con
Mã SP: hp6102
giá 0,00/con
Mã SP: 9111
giá 10.000,00/cái
Mã SP: 9112
giá 10.000,00/cái
Mã SP: 550613
giá 12.000,00/cái
Mã SP: hoa phat 08
giá 12.000,00/cái
Mã SP: hoa phat 21
giá 4.000,00/cái
Mã SP: 9114
giá 3.900,00/cái
Mã SP: 9115
giá 3.900,00/cái
Mã SP: hoa phat 40
giá 9.900,00/cái
Mã SP: 624395
giá 8.000,00/cái
Mã SP: 119521
giá 8.000,00/cái
Giảm giá!
Mã SP: 808400
giá 15.000,00  14.000,00/cái
New
Mã SP: hp 23
giá 3.900,00/cái
new
Mã SP: hoa phat 22
giá 6.600,00/cái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *