exercise vocal

Học hát các note thấp và cao giúp bạn tăng khả năng xử lí bài nhạc khi hát live và những bài hát karaoke tinh tế hơn, có hồn vía hơn.

ngay cả ca sĩ chuyên nghiệp thường ngày vẫn tập luyện những note có vị trí thấp để khi hát đạt được giọng ấm áp truyền cảm hơn.hãy lấy video này bỏ vào túi của bạn lấy ra xem hàng ngày để nâng cao giọng hát hay của bạn cho mọi người nghe.

exercise vocal

exercise vocal|luyện thanh hát karaoke|head voice 1

Giảm giá!