tôi là người tạo ra phong trào tự do. Tôi đã bỏ công việc kế toán 80 / giờ một tuần của mình để tạo ra một phong trào lớn của mọi người trở nên tự do về tài chính. Trong năm vừa qua, tôi đã giải phóng hàng ngàn người . Tôi dạy cách kiếm tiền trực tuyến, tôi dạy cách kiếm thu nhập thụ động và sống một cuộc sống tốt nhất bạn có thể, với sự tự do để làm những việc bạn muốn làm luôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *